✨วันที่สอง PDPA in-house Training & Workshop @กรมการควบคุมโรค

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

✨วันที่สอง PDPA in-house Training & Workshop @กรมการควบคุมโรค

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

✨วันที่สอง PDPA in-house Training & Workshop @กรมการควบคุมโรค.
🎉 ประมวลภาพบรรยากาศในวันที่สอง สำหรับกิจกรรม PDPA in-house Training & Workshop หลักสูตรอบรม “เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นคณะทำงานด้าน PDPA” ให้กับ กรมการควบคุมโรค 👾😷
.
🎊 ดำเนินการ โดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) , บริษัท พีดีพีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด (PDPA Thailand) โดยมีท่านวิทยากรและที่ปรึกษาให้เกียรติบรรยายและอบรมในวันนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา , อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช , คุณชไมพร วุฒิมานพ และ คุณณัฐภัทร พัวศุภเจริญ
.
สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ โดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด ได้ออกแบบเนื้อหาเพื่อมุ่งเตรียมความพร้อม และพัฒนาความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
.
🎉รวมถึงเตรียมความพร้อมในทางปฏิบัติ การดำเนินการคุ้มครองข้อมูล ทั้งในเชิงบริหารจัดการและเชิงการดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรในองค์กร สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานตลอดจนสามาถเป็นคณะทำงานในองค์กรได้
.
📍โดยกิจกรรม PDPA in-house Training & Workshop ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมคามิเลีย ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์
.
#pdpathailand #pdpa

วิทยากรและที่ปรึกษาให้เกียรติบรรยายและอบรม