ข้อมูลเพิ่มเติม

การให้คำปรึกษาออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างกระจ่าง ในทุกขั้นตอนของการทำงานด้าน PDPA

PDPA Online Consulting

5,000.00฿

5/5

การให้คำปรึกษาออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างกระจ่าง ในทุกขั้นตอนของการทำงานด้าน PDPA

จำนวนชั่วโมงที่ให้คำปรึกษาออนไลน์ 1 ชั่วโมง