ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร PDPA e-Learning for Corporate

PDPA Thailand e-Learning จัดเต็ม อัดแน่น ความรู้ 

.

1 ในหลักสูตรที่องค์กรเลือกให้พนักงานเรียนมากที่สุด

เพราะพนักงานทุกคนต้องเข้าใจ PDPA เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรถูกฟ้องร้อง!

.

เมื่อองค์กรมีสำนักงานหลายสาขาและมีพนักงานจำนวนมาก แต่เวลาในการฝึกอบรมไม่พร้อมกัน หลักสูตร PDPA e-Learning ขั้นพื้นฐาน จะช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติใช้ให้สอดคล้องตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างปลอดภัย มาเตรียมความพร้อม PDPA ให้พนักงานในองค์กรของคุณ แบบเจาะลึกและนำไปประยุกต์ใช้

.

หลักสูตร PDPA พื้นฐาน (PDPA Fundamental of Personal Data Protection Act) ที่จะช่วยให้พนักงานในองค์กรมีความรู้และเข้าใจ ความหมาย หลักการ หน้าที่ และบทลงโทษ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งของพนักงานนั้นๆ ได้ เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ตำแหน่ง Chief of Data Protection Consultant จาก PDPA Thailand

.

เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร :

 1. ที่มาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 2. การบังคับใช้กฎหมาย
 3. นิยามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล / ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล / ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ข้อมูลส่วนบุคคล: นิยาม ประเภท
 5. หลักการกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 6. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 7. หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
 8. สิทธิเจ้าของข้อมูล
 9. การทดสอบหลังการอบรม

.

ตัวอย่างเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร : 

Youtube : Highlight PDPA Fundamental of Personal Data Protection Act

.

สิ่งที่จะได้รับ : 

 • เนื้อหาเน้นๆ จากหลักสูตร เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนคน
 • เรียนครั้งละ 1 User (1 รหัสผู้เรียน) ระยะเวลา 1 ปี (อายุเข้าระบบภายใน 12 เดือน)
 • เน้นทบทวนเนื้อหาจากหลักสูตรด้วย Pre-test และ Post-test
 • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็เรียนได้
 • สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA จาก PDPA Thailand
 • ใบรับรองคุณวุฒิ (Certificate) จาก PDPA Thailand สำหรับองค์กรที่มีพนักงานเรียนจบและสอบผ่านหลักสูตร และสำหรับองค์กรด้วย

.

พิเศษ! : 

สำหรับองค์กรที่สั่งซื้อวันนี้

แพคเกจ

พนักงาน

(จำนวนคน)

ราคาปกติ

(บาท)

ราคาพิเศษ

(บาท)

A

1

3,000

3,000

B

200

150,000

100,000

C

500

300,000

200,000

D

1,000

600,000

300,000

E

2,000

1,200,000

400,000

*ราคายังไม่รวม Vat7%

*ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 250% 

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566 เท่านั้น

.

สนใจสอบถามเพิ่มเติม : 

โทรศัพท์ 02-029-0707 กด 1-3

มือถือ 080-071-9899 คุณเสาวลักษณ์ โรจนกสิกิจ (กวาง)

ไลน์ @pdpathailand

หลักสูตร PDPA e-Learning for Corporate PDPA Thailand e-Learning จัดเต็ม อัดแน่น ความรู้

3,000.00฿300,000.00฿

5/5