เอกสาร+pdpa

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกอบไปด้วยเทมเพลต ดังนี้

  1. หนังสือแจ้งช่องทางการถอนความยินยอมตามมาตรา 95
  2. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
  3. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไป
  4. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน
  5. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า
  6. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (ทั่วไป)
เอกสาร+pdpa

PDPA Document Template Set B

7,000.00฿

5/5

แบบฟอร์มและสัญญาเอกสารชุดพื้นฐาน B ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในองค์กร เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)