เอกสาร+pdpa

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกอบไปด้วยเทมเพลต ดังนี้

  1. ใบบันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA)
  2. สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA)
  3. ข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมูล (DSA)
  4. หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR)
  5. หนังสือแจ้งรับเรื่องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  6. แบบบันทึกรายการเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 39
  7. ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน DPO
  8. แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล
  9. หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
เอกสาร+pdpa

PDPA Document Template Set C

Original price was: 18,000.00฿.Current price is: 10,000.00฿.

5/5

แบบฟอร์มและสัญญาเอกสารชุดพื้นฐาน C ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในองค์กร เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)