เอกสาร+pdpa

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกอบไปด้วยเทมเพลต ดังนี้

  1. แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD)
เอกสาร+pdpa

PDPA Document Template Set E

2,000.00฿

5/5

แบบฟอร์มและสัญญาเอกสารชุดพื้นฐาน E ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในองค์กร เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)