Now!
Solution ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบโจทย์ SMEs ได้ทุกคำถาม
เอกสาร+pdpa

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกอบไปด้วยเทมเพลต ดังนี้

  1. แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD)
เอกสาร+pdpa

PDPA Document Template Set E

2,000.00฿

5/5

แบบฟอร์มและสัญญาเอกสารชุดพื้นฐาน E ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในองค์กร เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ