ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมการทดสอบด้าน PDPA พร้อมใบ Certificate ที่จะเป็นเครื่องมือในการยืนยัน ความรู้ความสามารถและทักษะด้าน PDPA ของคุณ

PDPA in Action Testing

4,000.00฿5,500.00฿

5/5

โปรแกรมการทดสอบด้าน PDPA พร้อมใบ Certificate ที่จะเป็นเครื่องมือในการยืนยัน ความรู้ความสามารถและทักษะด้าน PDPA ของคุณ