ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA Document Templates ภาษาไทย จำนวน 24 เทมเพลต

ประกอบไปด้วยเทมเพลต ดังนี้

 

ชุดเทมเพลตเอกสารเทมเพลตทั้งหมด
1.หนังสือแจ้งช่องทางการถอนความยินยอมตามมาตรา 951. หนังสือแจ้งช่องทางการถอนความยินยอมตามมาตรา 95
2.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

3. ประกาศความเป็นส่วนตัว4. ประกาศความเป็นส่วนตัวของคู่ค้า

5. ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น

6. ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานและพนักงาน

7. ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

4. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล8. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง

9. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไป

10. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน

11. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

12. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล-กรณีทั่วไป

5. นโยบายคุกกี้13. นโยบายคุกกี้
6. ตัวอย่างแผนภาพกระแสข้อมูล14. ตัวอย่างแผนภาพกระแสข้อมูล
7. ใบบันทึกกิจกรรมการประมวลผล15. ใบบันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA)
8. สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล DPA16. สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA)
9. ข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมูล DSA17. ข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมูล (DSA)
10. หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล DSAR18. หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR)

19. คำร้องขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด

11. หนังสือแจ้งรับเรื่องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล20. หนังสือแจ้งรับเรื่องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
12. แบบบันทึกรายการเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล21. แบบบันทึกรายการเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
13. ประกาศ-แต่งตั้ง-คณะทำงาน DPO22. ประกาศ-แต่งตั้ง-คณะทำงาน DPO
14. แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล23. แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล

24. หนังสือแจ้งเหตุละเมิดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA Document Templates (ภาษาไทย 24 เทมเพลต)

30,000.00฿

5/5

แบบฟอร์ม เทมเพลต เอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่ออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จะช่วยให้คุณสามารถทำเอกสารและสัญญาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และถูกต้อง