“องค์กรของคุณ มีความพร้อมปฎิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แล้วหรือยัง ? ”

เช็คความพร้อมเบื้องต้นง่าย ๆ เพียง 7 ข้อ

ไม่ว่าองค์กรคุณจะมีความพร้อมเพียงใด หากองค์กรของคุณมีการเพิ่ม หรือลด หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของพนักงาน จะทำอย่างไรให้พนักงานเข้าใจ PDPA อย่างทั่วถึง ไม่ทำให้องค์กรต้องถูกฟ้องร้องจากเจ้าของข้อมูล?

PDPA E-learning จาก PDPA Thailand คือคำตอบ

หลักสูตรที่จะช่วยให้พนักงานเข้าถึงความรู้ PDPA ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงจนสามารถปฎิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยหลักสูตร PDPA in Action for Corperate จาก PDPA Thailand ที่พนักงานจะเรียนรู้เมื่อไรก็ได้

หลักสูตร PDPA in Action for Corperate มีดังนี้

 1. PDPA Fundamental of Personal Data Protection (พื้นฐาน)
 2. PDPA Document Preparation
 3. PDPA Data Flow Diagram
 4. PDPA for HR
 5. PDPA IT Management & Governance for IT for IT
 6. PDPA for Digital Marketing
 7. PDPA for SMEs
8. PDPA IT Management & Governance for IT for Non IT
9. PDPA Data Subject Access Request (DSAR)
10. PDPA for Management
11. PDPA for E-Commerce
12. PDPA กรณีศึกษา 123 Case 13. PDPA Internal Audit

#สิทธิพิเศษ เฉพาะงานนี้ เพียงแจ้งโค้ด HR TECH#E13  จากราคาปกติ 39,000 บาท/รหัส/ปี  ลดเหลือเพียง 20,000 บาท /รหัส/ปี เท่านั้น

PDPA In-house Training เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับองค์กร ที่มองหาวิทยากร เข้าไปให้ความรู้ PDPA ด้านต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานจนถึงการนำความรู้ที่ได้สู่การปฎิบัติจริง ตามสายงาน ตามบริบทขององค์กร โดยมีหลักสูตร ที่แนะนำดังนี้

 1. หลักสูตร PDPA  for Beginner (1 วัน) – องค์กรที่ยังไม่เคยอบรม PDPA
  หรือไม่มี ความรู้ด้าน PDPAหรือต้องการมีความรู้ PDPA มากขึ้น
 2. หลักสูตร PDPA in Action (2 วัน) – องค์กรเคยอบรม หรือมีความรู้ด้าน PDPA แล้ว
  หรือต้องการทำ workshop เพื่อสามารถนำความรู้ PDPA ไปใช้ในองค์กรได้
 3. หลักสูตร PDPA for PDPA Committee  ( 4 วัน) – องค์กรที่ที่กำลังจะกำลังตั้งคณะทำงาน
  หรือมีคณะทำงานแล้ว
  อบรมในรูปแบบ workshop พร้อมสอบ ICDL Personal Data Protection Certificate ”
 4. หลักสูตร PDPA for DPO Committee (5วัน) – องค์กรที่มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
  หรือกำลังจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในเป็นบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคล
   อบรมในรูปแบบ workshop และกรณีศึกษา พร้อมสอบ ICDL Personal Data Protection Certificate ”

#สิทธิพิเศษ เฉพาะงานนี้ เพียงแจ้งโค้ด HR TECH#Inhouse รับส่วนลด 20% จากราคาปกติ

พิเศษ!!    ✅วุฒิบัตรรับรอง เมื่อผ่านการอบรม   ✅ลดหย่อนภาษีได้ 250% 

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ วางแผนการอบรม

โทร : 061-024-7897  (คุณธิดา)
063-270-0553  (คุณส้มโอ)

Line : @pdpathailand หรือ Email : [email protected]