รับสิทธิพิเศษ Consult รายชั่วโมงฟรี!! มูลค่า 20,000 บาท

Consult รายชั่วโมงเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการรับคำปรึกษาด้าน PDPA เฉพาะเรื่อง หรือมีงบประมาณจำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการจ้างที่ปรึกษาที่ดูแลอย่างครบวงจร

  • ทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายและกระบวนการทางธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือและมีวุฒิบัตรรับรองด้าน PDPA ทุกท่าน
  • ตอบทุกข้อสงสัยของกฎหมาย PDPA
  • แนะนำแนวทางการปฏิบัติตาม PDPA ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  • มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาด้าน PDPA หลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
  • อัตราค่าบริการ 20,000 บาท/ชั่วโมง พิเศษสำหรับหน่วยงานที่อบรมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสิทธิ์ Consult ฟรี 1 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
  • สงวนสิทธิ์ 1 องค์กร / 1 ชั่วโมงเท่านั้น
  • สำหรับองค์กรที่สนใจรับสิทธิพิเศษ Consult รายชั่วโมงฟรี จะต้องจองเวลาให้คำปรึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ได้ที่ [email protected]
  • ผู้รับบริการจะต้องส่งคำถามหรือเอกสารที่จะขอรับคำปรึกษาให้ทีมที่ปรึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเข้ารับคำปรึกษา

สนใจรับคำปรึกษาฟรี!! ลงทะเบียนได้ที่ 

หรือติดต่อ 

Phone Number : 081-632-5918 (คุณปุ๋ม)

Line : @pdpathailand

Messenger : PDPA Thailand

Email : [email protected]