หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน ตอนที่ 1: แนะนำ 3 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการฯ

บริหาร ข้อมูลส่วนบุคคล เธียรชัย

บทเกริ่นนำและคำนำ เกี่ยวกับเอกสารหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้าน Data Protection Management โดย อ.เธียรชัย พร้อมแนะ 3 ส่วนหลักที่องค์กรภาคเอกชนควรให้ความสำคัญ