ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร พบ ‘ดร. นันทา หงวนตัด’ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ PDPA

11 พฤศจิกายน 2565 – ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้บริหา […]