ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร พบ ‘ดร. นันทา หงวนตัด’ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ PDPA

11 พฤศจิกายน 2565 – ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด พร้อมคณะ PDPA Thailand เดินทางเข้าพบ ดร. นันทา หงวนตัด ปัจจุบันรับตำแหน่งเป็น ผู้รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล พ.ศ.2652 หรือ PDPA ซึ่งกฎหมาย PDPA มีการประกาศใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ สำหรับทุกองค์กร เพราะการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ หากมีการเก็บข้อมูลโดยไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ได้ . สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา […]

PDPA Thailand จัดสัมมนา ‘EXCLUSIVE PDPA SEMINAR’ ให้ผู้ประกอบการ และผู้บริหาร จังหวัดภูเก็ต

PDPA Thailand จัดงานอบรมสัมมนา EXCLUSIVE PDPA SEMINAR ให้กับเจ้าของผู้ประกอบการ และผู้บริหาร ในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคุณธนิต โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท โฮเทล จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้นำขององค์กร เกิดความมั่นใจว่าองค์กรได้ปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้อง พร้อมมอบของที่ระลึก PDPA Thailand Board Game ให้แก่ผู้ร่วมงาน อันประกอบด้วย : 1. โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต2. โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ3. เครือบริษัทกะตะกรุ๊ป จำกัด4. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด5. บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด6. มูลนิธิพัฒนาป่าตอง ด้วยเหตุเพราะข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่ ที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ  อีกต่อไป เพราะภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 […]