ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร พบ ‘ดร. นันทา หงวนตัด’ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ PDPA

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร พบ ‘ดร. นันทา หงวนตัด’ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ PDPA

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

11 พฤศจิกายน 2565 – ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด พร้อมคณะ PDPA Thailand เดินทางเข้าพบ ดร. นันทา หงวนตัด ปัจจุบันรับตำแหน่งเป็น ผู้รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล พ.ศ.2652 หรือ PDPA ซึ่งกฎหมาย PDPA มีการประกาศใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ สำหรับทุกองค์กร เพราะการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ หากมีการเก็บข้อมูลโดยไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ได้ 

.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA เนื่องจากเป็นประเภทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกิจกรรมหลักจึงต้องมีมาตรฐานและมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในความดูแลอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงให้สิทธิที่พึงมีแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล 

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA