บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) ให้แก่ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) ให้แก่ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนัก และรู้เท่าทันวิธีการรับมือ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ณ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) อาคารสินสาทร ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 9.30 – 17.00 น.

ทีมที่ปรึกษา บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เข้าอบรมความรู้พื้นฐาน PDPA และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับคณะทำงาน บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น

ทีมที่ปรึกษา บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เข้าอบรมความรู้พื้นฐาน PDPA และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดทำใบบันทึกกิจกรรม (Data inventory)ให้กับคณะทำงาน บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เพื่อให้คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับเชื่อมโยงและนำแนวทางการปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปปรับใช้ในในองค์กร เพื่อยกระดับและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับทุกคน ทุกภาคส่วนได้อย่างมีคุณภาพ

เมื่อข้อมูลส่วนตัวหลุดรั่ว จะเกิดอันตรายอะไรขึ้นกับเราได้บ้าง

พบกับ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และนายกสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) ในรายการ #ไอที24ชั่วโมง ในหัวข้อ “เมื่อข้อมูลส่วนตัวหลุดรั่ว จะเกิดอันตรายอะไรขึ้นกับเราได้บ้าง แล้วองค์กรต่างๆ พร้อมหรือยังกับการรักษาข้อมูลส่วนตัว แล้วตอนนี้ยังไงต่อ ??? รับชมได้ที่ คลิกเพื่อรับชม

PDPA Thailand เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงานสัมมนา “PDPA Going Forward” ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) นำโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร คณะผู้บริหาร และทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงานสัมมนา “PDPA Going Forward” ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน เร่งสร้างการรับรู้ ยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล โดยมีผู้ร่วมงานทั้งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักวิชาการ ณ โรงแรมอัศวิน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2566