ทีมที่ปรึกษา บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เข้าอบรมความรู้พื้นฐาน PDPA และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับคณะทำงาน บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : adirek.kh

ทีมที่ปรึกษา บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เข้าอบรมความรู้พื้นฐาน PDPA และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับคณะทำงาน บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : adirek.kh

ทีมที่ปรึกษา บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เข้าอบรมความรู้พื้นฐาน PDPA และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดทำใบบันทึกกิจกรรม (Data inventory)ให้กับคณะทำงาน บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เพื่อให้คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับเชื่อมโยงและนำแนวทางการปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปปรับใช้ในในองค์กร เพื่อยกระดับและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับทุกคน ทุกภาคส่วนได้อย่างมีคุณภาพ

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

PDPA Thailand เตือนภัย LINE OA ปลอม อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ ขอข้อมูลลูกค้า