PDPA Thailand เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงานสัมมนา “PDPA Going Forward” ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : adirek.kh

PDPA Thailand เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงานสัมมนา “PDPA Going Forward” ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : adirek.kh

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) นำโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร คณะผู้บริหาร และทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงานสัมมนา “PDPA Going Forward” ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน เร่งสร้างการรับรู้ ยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล โดยมีผู้ร่วมงานทั้งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักวิชาการ ณ โรงแรมอัศวิน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2566

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง