พิธีลงนามข้อตกลง (MoU) ระหว่าง บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวงการการศึกษาและภาคเอกชน

ABAC-PDPAThailand-MOU-DBCGROUP-COLLEGE

พิธีลงนามข้อตกลง (MoU) ระหว่าง บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป ร่วม […]

Mitsubishi Electric ประเทศไทย ไว้วางใจเลือกใช้บริการ In-House Training จาก PDPA Thailand

inhouse-training-PDPA-mitsubishi-electric-DPO-PDPAThailand

Mitsubishi Electric ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เลือกใช้บริการ In-House Training จาก PDPA Thailand เพื่อส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง