โครงการฝึกอบรม – การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว PDPA

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Pichitchai Sangnak

โครงการฝึกอบรม – การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว PDPA

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Pichitchai Sangnak

การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย PDPA ส่งเสริมทักษะสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีให้สอดคล้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว PDPA แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด ได้รับเชิญเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจถึงหลักการและข้อควรปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เป็นไปตามกฎหมาย PDPA และสามารถนำความรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยได้
 
ขอขอบคุณ ผู้เข้าอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกท่าน ที่ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และไว้วางใจให้ PDPA Thailand เป็นผู้มอบความรู้ในครั้งนี้
สนใจบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
Facebook: PDPA Thailand
LINE: @pdpathailand
Email: [email protected] 
Tel: 081-6325918

บทความที่เกี่ยวข้อง