หลักสูตร PDPA for E-commerce Trading : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการซื้อขายผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับฝ่ายขายจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในระบบงานของฝ่ายขายให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องไปตามกฎหมาย PDPA ตั้งแต่ การวางแผน การประสานงานทั้งภายในและภายนอก การทำใบเสนอขายสินค้าและราคาต่างๆ  ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าหรือคู่ค้า ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน PDPA อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ปิดรับสมัครแล้ว

คือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี

 • ศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มานานเกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมายหนึ่งในผู้ให้บริการ PDPA รายแรก ๆ ในประเทศไทย
 • บริการหลากหลายและครบวงจร สามารถเลือกสรรและปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร
 • ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน DDTI ชำนาญเรื่องกฎหมาย PDPA และมีองค์ความรู้ลงลึกเฉพาะด้าน เช่น HR, Sales and Marketing, Operation, IT Management, Procurement, และครอบคลุมมากกว่า 12  สาขาอาชีพสำหรับภาคเอกชน
 1. ผู้ช่วย และผู้จัดการฝ่ายที่ดูแล ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 2. ฝ่ายขาย หรือฝ่ายงานอื่นๆที่ทำงานร่วมกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในองค์กร
 3. เจ้าของกิจการ ที่ดูแล และควบคุมการทำงานของ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 1. สิทธิพิเศษ!!  เพียงสมัครหลักสูตร อบรม pdpa กับเราวันนี้ สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 200%  
 2. วุฒิบัตรรับรองรายบุคคล สำหรับอบรม ที่อบรมครบตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด
 3. ลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมเสาวนา ของบริษัท ดิจิทัล บิซิเนสคอนซัลท์ฟรี (10 ที่นั่ง/ต่อเดือน) 
 4. ลิ้งก์ดาวโหลดบอร์ดเกม PDPA ฟรี

(วันที่ 5 เมษายน 2566)

สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Ambassador Hotel bangkok คลิกเพื่อดูแผนที่

 1. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 3. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของข้อมูลกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 5. คุกกี้
 6. การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 7. กรณีศึกษา : วิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 8. คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

หมายเหตุ : 

 1. รูปแบบการบรรยายเป็นการสอนสด 6  ชั่วโมง 
 2. รายละเอียดการสอน รวมถึงเอกสารประกอบการบรรยายจะได้รับหลังจากสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วรวุฒิ สายบัว
อ. วรวุฒิ สายบัว (คลิกเพื่อดูข้อมูลวิทยากร)
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
 • Chief Executive Officer (CEO) & Founder ที่ Brandnista.com
 • เลขาธิการ ที่ Thai e-Commerce Association
 1. สมัครภายในวันที่ 25 ก.พ.66 นี้ รับข้อเสนอ พิเศษ 3 รายการ
  • ส่วนลด 2,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ยอดที่ต้องชำระ 5,350 บาท (ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • ฟรี PDPA E-Learning หลักสูตร Fundamental of Personal Data Protection (มูลค่า 3,000 บาท)
  • ฟรี PDPA Document Template ชุด “ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 1 ฉบับ
 2. พิเศษ ! ลูกเก่าที่เคยเปิดบิลกับบริษัทฯ รับส่วนลดเพิ่ม 10 %
 3. สมัครในนามนิติบุคคล สามารถลดหน่อยภาษีได้ 200%
 4. วุฒิบัตรรับรองรายหลักสูตร (*เมื่อเข้าร่วมอบรมครบตามเงื่อนไข)
 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับใบเสนอราคา Line OA : PDPA Thailand
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน และกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนบหลักฐานการชำระงิน เพื่อออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ลิงก์  https://pdpathailand.info/PDPAEcom
 3. สถาบันฯ ยืนยันการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรม 
 4. เพื่อติดตามข้อมูข่าวสารผู้เข้าร่วมอบรม เพิ่มเพื่อน Line OA : PDPA Thailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Messenger

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ช่องทางหลัก Line : @pdpathailand
FB Messenger : PDPA Thailand
Email : [email protected]
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 02-029-0707 #1
หรือ 063-270-0553