คำถามที่พบบ่อย

StarterKit & Products

“PDPA Starter Kit” คือ “Solution ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบโจทย์ SMEs ได้ทุกคำถาม”มีบริการ ครอบคลุมถึง 8 สินค้าและบริการ เพื่อเตรียมองค์กรให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่มีผลบังคับใช้ในวันทื่ 1 มิถุนายน 2565

เรามี Package ให้เลือกใช้บริการ 6 Package ตามความเหมาะสมของขนาดองค์กรท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

เพราะ “PDPA Starter Kit” เป็นตัวช่วยให้องค์กรของท่านเริ่มต้นปฎิบัติตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างง่ายดาย สะดวก คุ้มค่า และมั่นใจได้ว่าถูกต้องตามกฎหมาย ด้วย 8 สินค้าและบริการที่ครอบคลุมในที่นี่ที่เดียว อีกทั้งราคาเป็นมิตร รองรับทุกงบประมาณขององค์กร

ท่านสามารถดาวน์โหลด PDF วิธีการสั่งซื้อและการใช้งาน Starter Kit หรือคลิกลิงก์ไปที่หน้าวิธีการสั่งซื้อและการใช้งาน คลิก

ได้ แต่จะเป็นราคาปกติ ไม่ได้รับส่วนลดพิเศษ ซึ่งหากเปรียบเทียบมูลค่าแล้ว การสั่งซื้อแบบแพคเกจจะได้สินค้ารวมมูลค่ามากกว่าราคาปกติ 2-5 เท่า (แล้วแต่แพคเกจ)
ได้ โดยท่านจะได้รับใบเสนอราคาหลังจากทำการกรอกข้อมูลเพื่อการสั่งซื้อไม่เกิน 1 วันทำการ และจะได้รับใบกำกับภาษีในนามนิติบุคคลตัวจริง หลังจากชำระเงินไม่เกิน 14 วันทำการ

สามารถติดต่อได้ดังช่องทางต่อไปนี้
Email: [email protected]
Facebook: pdpastarterkit
Line: @pdpasterterkit
Tel: 063-079-3360, 02-0290707 กด 8

ICDL PDPA x DCT

ความร่วมมือกันระหว่าง สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) กับ ICDL Thailand ในการจัดอบรมพร้อมสอบเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการค้มครองข้อมูลส่วบุคคล ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

DCT x ICDL PDPA เป็นการอบรมผ่านระบบ E-learning สามารถเข้าเรียนได้ที่ คลิก
ส่วนในการสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องทำการนัดหมายวันสอบกับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ Dashboard ของสมาชิก หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการส่งรหัสเข้าสอบออนไลน์และลิงค์ในการสอบให้ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันเวลาที่กำหนดไว้

เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA ของไทย เสริมด้วย GDPR ของสหภาพยุโรปซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแม่แบบ
ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับคนทำงานองค์กร

ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 75% ถึงจะได้รับใบวุฒิบัตร
เมื่อสอบผ่าน ผู้สอบจะได้รับอีเมล์เพื่อเข้าสู่ระบบของ ICDL ซึ่งสามารถดาวน์โหลด E-Certificate ได้
ผู้เข้าอบรมสามารถอบรมเมื่อใดก็ได้ และสอบเมื่อใดก็ได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เปิดใช้งาน Starter Kit
ได้ สามารถเพิ่มทั้งจำนวนผู้อบรมและผู้สอบมากกว่าในแพคเกจได้ ทั้งในระหว่างสั่งซื้อแพคเกจหลัก และภายหลังการสั่งซื้อ และสามารถเพิ่มเฉพาะการเรียนหรือการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

ICDL PDPA x DCTเป็นการอบรมและสอบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับพื้นฐาน ในขณะที่ PDPA in Action เน้นเนื้อหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

PDPA in Action E-learning

หลักสูตร E-Learning นี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้าน PDPA หรือ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเริ่มใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย PDPA
หลักสูตร E-Learning มีเนื้อหาด้าน PDPA ที่ครอบคลุมกระบวนการทางกฎหมาย เริ่มตั้งแต่ PDPA ขั้นพื้นฐาน ข้อกฎหมายและบทลงโทษต่างๆ การจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมาย การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลเพื่อให้เห็นกระบวนการทำงานของบุคลากรในองค์กร และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาการเรียนรู้ด้าน PDPA แบบเฉพาะเจาะจงที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงใน ทั้ง IT, Non IT, DSAR, Internal Audit, Marketing, Sales ขึ้นอยู่กับแพคเกจที่เลือกซื้อ
ระยะเวลาเรียน 1 ปี นับจากวันที่อนุมัติการเข้าใช้ระบบ
สามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนหรือวิชาได้หลังจากการสั่งซื้อแพคเกจ Starter Kit หลัก ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษ
กรณีสั่งซื้อมากกว่า 10 วิชาหรือ user ขึ้นไป สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโดยตรง เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

ท่านสามารถดาวน์โหลด PDF วิธีการใช้งาน E-learning หรือ คลิก

PDPA in Action Testing

เนื้อหาของการสอบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA โดยขอบเขตของคำตอบจะอยู่ในหลักสูตร E-Learning
ผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตร E-Learning หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้ผู้สอบรู้จักระดับความรู้ด้าน PDPA ของตนเองและเห็นถึงแนวทางการเติมความรู้
ในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มจำนวนคนทดสอบที่มากกว่าแพคเกจที่ซื้อ สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมภายหลัง

ท่านสามารถดาวน์โหลด PDF วิธีการเข้าทดสอบ PDPA in Action Testing หรือ คลิก

PDPA Document Templates

ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เนื่องจาก Template นี้ได้ตรวจสอบโดยนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA และมีการนำไปใช้จริงแล้ว
สามารถใช้ได้ทุกหน่วยงาน/ทุกองค์กร แต่อาจต้องมีการปรับรายละเอียดเฉพาะด้านในบาง Template เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรของท่าน
สามารถดาวน์โหลดและนำไปปรับใช้กับองค์กรได้ทันที โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบดาวน์โหลดภายในระยะเวลา 1 ปี

ท่านสามารถดาวน์โหลด PDF วิธีการใช้งาน PDPA Document Template หรือ คลิก

PDPA Online Consulting

การปรึกษาออนไลน์จะเป็นการปรึกษาแบบส่วนตัวจากผู้เชี่ยวชาญผ่านทางโปรแกรม Virtual Classroom หรือ Zoom
ผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่ต้องการรับการปรึกษาในเรื่อง PDPA เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินการด้าน PDPA ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ระยะเวลาการให้คำปรึกษาตามแพคเกจที่ท่านเลือก โดยสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ภายหลัง
ทำการนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์หรือในหน้าสมาชิกของท่าน โดยระบุวัน เวลานัดหมายและหัวข้อสำหรับต้องการรับคำปรึกษาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และเมื่อนัดหมายเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมล์แจ้งยืนยันนัดหมายไปยังท่านก่อนถึงเวลานัดหมายจริง ทั้งนี้ท่านสามารถนัดหมายได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน กรณีรับคำปรึกษาไม่ถึง 30 นาที สงวนสิทธิ์คิดเป็นเวลา 30 นาที

Antivirus

ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของแต่ละองค์กร ซึ่งสามารถดูได้จากผลการประเมินความเสี่ยง

สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมภายหลังการสั่งซื้อแพคเกจหลัก

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรุ่นจากแพคเกจหลักที่เลือกซื้อ ยกเว้นกรณีซื้อเพิ่มเติม

ท่านสามารถดูตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละรุ่นได้ที่หน้า Anti-Virus คลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

เพราะ Panda เป็นโปรแกรม Antivirus ขั้นสูง Endpoint Security สำหรับองค์กร ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกชนิดด้วย Zero Trust and Threat Hunting Service พร้อมระบบ Hardware & Software Inventory ช่วยให้งาน IT ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ดาวน์โหลด เบาเครื่อง ใช้ง่าย ยืดหยุ่น ปลอดภัยสูงสุด

ท่านสามารถดาวน์โหลด PDF วิธีการติดตั้ง Anti-Virus หรือ คลิกลิ้งค์ไปหน้า Anti-Virus คลิก

PDPA Insurance

ประกัน PDPA คือ ประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครององค์กรหรือบริษัทของผู้เอาประกันเมื่อเกิดเหตุหรือความเสียหายจากการร้องเรียนตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวงเงินการคุ้มครองจะแตกต่างกันไปตามจำนวนเบี้ยประกัน

ธุรกิจที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการทำประกันภัย PDPA ตามแพคเกจ Starter Kit มีดังต่อไปนี้

 • ธุรกิจที่ให้บริการด้านเครือข่ายสังคม
 • ธุรกิจที่ให้บริการด้านเครือข่ายวัยผู้ใหญ่
 • ธุรกิจความบันเทิงเกี่ยวกับผู้ใหญ่
 • ธุรกิจที่ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการเทรดออนไลน์ หรือธุรกิจที่รายได้มาจากการขายออนไลน์ 100%
 • ผู้รวบรวมข้อมูล
 • ธุรกิจการพนันออนไลน์
 • ธุรกิจการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
 • ธุรกิจที่ให้บริการด้านธุรกรรมชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต
 • ธนาคารหรือบริษัทผู้ให้สินเชื่อ
 • ธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า 200 ล้านบาท
  ทั้งนี้หากท่านต้องการทำประกันภัย PDPA สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่
ท่านสามารถสั่งซื้อกรมธรรม์อย่างเดียวได้ แต่จะไม่ได้รับส่วนลดพิเศษตามแพคเกจต่าง ๆ
กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มวงเงินคุ้มครอง ท่านสามารถแจ้งเพิ่มวงเงินได้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ซึ่งท่านสามารถสั่งซื้อกรมธรรม์ได้เพียง 1 กรมธรรม์ต่อองค์กรเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนวงเงินคุ้มครองระหว่างปี ยกเว้นกรณีสั่งซื้อกรมธรรม์ใหม่และยกเลิกกรมธรรม์เก่า (กรมธรรม์นี้ไม่มีวงเงินในการเวนคืน) หมายเหตุ ไม่สามารถลดวงเงินความคุ้มครองที่ต่ำกว่าแพคเกจ Starter Kit ที่ซื้อได้

ท่านสามารถดูรายละเอียดความคุ้มครอง โดยคลิกลิ้งค์ไปหน้าประกันภัย คลิก หรือติดต่อเจ้าหน้าที่