สภาองค์กรนายจ้างไทย ร่วมมือ PDPA Thailand และ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ร่วมกันให้ความรู้ PDPA

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

สภาองค์กรนายจ้างไทย ร่วมมือ PDPA Thailand และ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ร่วมกันให้ความรู้ PDPA

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

กรุงเทพฯ 9 ส.ค.-สภาองค์การนายจ้างไทย จับมือ PDPA Thailand เติมความรู้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หวังให้ผู้ประกอบการทำถูกกฎหมาย หลังเอกชนส่วนใหญ่กังวล บทลงโทษ รุนแรง

ร้อยเอกสำเริง  ชนะสิทธิ์ เลขาธิการสภาองค์กรนายจ้างไทย เปิดเผยว่า สภาองค์กรนายจ้างไทย ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ  PDPA Thailand และ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)  เพื่อร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ( PDPA ) ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภาฯ รวมทั้งผู้ประกอบการทั่วไป   ภายหลัง  พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 1 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่าภาคเอกชนจำนวนมากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ เพียงพอ   จึงเกรงว่าหากทำผิดกฎหมายดังกล่าว จะก่อให้เกิดความเสียหาย และเจอบทลงโทษรุนแรง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 หรือ PDPA เป็นกฏหมายที่มีต้นแบบมาจาก กฏหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลสหภาพยุโรป ที่มีชื่อว่า GDPR โดย พ.ร.บนี่จัดตั้งเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ โดยหากมีการรั่วไหล ถูกดัดแปลง หรือถูกนำไม่ใช้โดยไม่ได้รับการยินยอม ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อเอาผิดได้ โดยมีผลบังคับใช้ในไทยวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ร้อยเอกสำเริง ได้กล่าวในงานว่า “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเรื่องใหม่ของไทย  การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ  ในแต่ละประเภทกิจการ  ยังมีรายละเอียด แตกต่างกันไป ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน  พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิด ทางสภาฯ และพีดีพีเอ ไทยแลนด์ จึงต้องร่วมมือ เริ่มมีการอบรมให้กับสมาชิกเพื่อไม่ใกกระทำผิดกฎหมาย ” 

 

 ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด กล่าวเสริม  ขณะนี้ผู้ประกอบการตื่นตัวเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ต้องการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  นับว่าส่งผลดีต่อภาพรวมของประเทศ  เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมาก เกี่ยวพันถึงระบบระเบียบด้านการค้าการขาย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสโลกดังกล่าวได้

ทั้งนี้สภาองค์กรนายจ้างไทย ถือเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก 1,000 บริษัท  ส่วน PDPA Thailand ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามแนวทาง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ให้บริการทั้งการให้คำปรึกษา การตรวจสอบการทดสอบความรู้และการอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

Share :