หลักสูตร :  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับ การใช้ฐานความยินยอม : การบังคับใช้ ความจำเป็น ความเสี่ยงและการบริหารจัดการ พร้อมกรณีศึกษา

 เก็บข้อมูลอ่อนไหว และข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้กับกิจกรรมการตลาด องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร

ปิดรับสมัครแล้ว

เราคือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี

 • ศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มานานเกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมายหนึ่งในผู้ให้บริการ PDPA รายแรก ๆ ในประเทศไทย
 • บริการหลากหลายและครบวงจร สามารถเลือกสรรและปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน DDTI ชำนาญเรื่องกฎหมาย PDPA และมีองค์ความรู้ลงลึกเฉพาะด้าน เช่น HR, Sales and Marketing, Operation, IT Management, Procurement, etc.

 1. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหองค์กรในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย PDPA
 2. ฝ่ายการตลาดขององค์กร
 3. ฝ่ายสื่อสารองค์กร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ขององค์กร
 4. ฝ่ายเทคโนดลยีสารสนเทศขององค์กร
 5. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
 6. ผู้ที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจด้านการยินยอมตามฐานของกฎหมาย PDPA
สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Ambassador Hotel bangkok คลิกเพื่อดูแผนที่
 1. หัวข้อการบรรยาย  
  1. หลักการพื้นฐาน ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศง2562 (PDPA)
  2. นิยามและความหมายของ “ฐานความยินยอม” ตามกฎหมาย และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับฐานความยินยอม
  3. การบังคับใช้ ความจำเป็น ความเสี่ยงและการบริหารจัดการ รวมทั้งการถอนความยินยอม และการจัดการสิทธิ์ผู้บริโภค ตามฐานความยินยอม
  4. กรณีศึกษาความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในแผนกต่างๆ ขององค์กร เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ถาม – ตอบ โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ
  หมายเหตุ : 
  1. รูปแบบการบรรยายเป็นการสอนสดวันละ 6  ชั่วโมง
  2. รายละเอียดการสอน รวมถึงเอกสารประกอบการบรรยายจะได้รับหลังจากสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ (คลิกเพื่อดูข้อมูลวิทยากร)

ตำแหน่ง :
Chief  PDPA Consultant and Auditor : บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

วิทยากรและที่ปรึกษา PDPA Thailand

ทนายความ

ค่าลงทะเบียน  7,000 บาท /ต่อที่นั่ง

 1. สมัครภายในวันที่ 25 ก.พ.66 นี้ รับข้อเสนอ พิเศษ 3  รายการ

         1. ส่วนลด 2,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

         ยอดที่ต้องชำระ 5,350 บาท (ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

         2. ฟรี PDPA E-Learning หลักสูตร Fundamental of Personal Data Protection (มูลค่า 3,000 บาท) 

         3. ฟรี PDPA Document Template ชุด “ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 1 ฉบับ”

2. พิเศษ ! ลูกเก่าที่เคยเปิดบิลกับบริษัทฯ รับส่วนลดเพิ่ม 10 %

3. สมัครในนามนิติบุคคล สามารถลดหน่อยภาษีได้ 200%

4. วุฒิบัตรรับรองรายหลักสูตร (*เมื่อเข้าร่วมอบรมครบตามเงื่อนไข)

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับใบเสนอราคา Line OA : PDPA Thailand

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน และกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนบหลักฐานการชำระงิน เพื่อออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ลิงก์ https://pdpathailand.info/PDPAConsent 

3. สถาบันฯ ยืนยันการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรม

4. เพื่อติดตามข้อมูข่าวสารผู้เข้าร่วมอบรม เพิ่มเพื่อน Line OA : PDPA Thailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Messenger

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ช่องทางหลัก Line : @pdpathailand
FB Messenger : PDPA Thailand
Email : [email protected]
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 02-029-0707 #1
หรือ 063-270-0553