‘สรุปประเด็นสำคัญ’ จากงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้กฏหมาย PDPA 23 พ.ค.2565

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

‘สรุปประเด็นสำคัญ’ จากงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้กฏหมาย PDPA 23 พ.ค.2565

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

23 พ.ค.2565 – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา “แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้ความสำคัญ ควบคู่ไปกับการผลักดัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่จะบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ กำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยนับเป็นหนึ่งในชุดกฎหมายดิจิทัลเพื่อยกขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในการใช้บริการออนไลน์ในชีวิตประจำวัน

 

ประเด็นสำคัญ จากงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้กฏหมาย PDPA

  • PDPAมีประโยชน์ต่อประชาชน โดยประชาชนสามารถรับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดแจ้ง  และมีสิทธิต่างๆ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน 
  •  PDPAเป็นประโยชน์ต่อองค์กรภาครัฐ และเอกชน   หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จะมีมาตรฐานการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจและองค์กร
  • กฏหมายนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมมาตรฐานตามหลักสากล โดยมีการสร้างมาตรฐานการใช้ เก็บ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคลของไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของไทย ที่ต้องแข่งขันด้วยเทคโนโลยี และการบริหารจัดการข้อมูล
  • การใช้PDPA จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยประชาชนสามารถมีความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และได้รับการดูแลมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิด 
  • คณะกรรมการจะมีการทยอยประกาศใช้กฎหมายลูก เพื่อให้องค์กรทุกภาคส่วนได้มีการปรับตัวและ ดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอน
  • การจำกัดการเข้าข้อมูล เป็นหนึ่งในหลักการที่บอกตัวตนของกฏหมาย PDPA มากที่สุดโดย ทางผู้รวบรวมข้อมูลจำเป็นต้องมีการคัดกรองบุคลากรที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  กล่าวคือ ‘ยิ่งมีคนเข้าถึงข้อมูลน้อย ยิ่งปลอดภัย’  ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆที่ทุกองค์กรควรทำเพื่อสอดคล้องกัน PDPA

นอกจากนั้นภายในงานมีการแจกตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร เพื่อให้องค์กรต่างๆสามารถเข้าไปปลับใช้ได้ 

โดยท้ายของงานสัมมนาได้มีการกล่าวปิดท้ายว่า ‘กฏหมาย PDPA ไม่ได้ออกมาเพื่อห้ามใช้ แต่ มุ่งเน้นไปที่การจัดการข้อมูล และเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยเท่าที่จำเป็น’ ดังนั้นหลายองค์กรไม่ต้องกลัวถูกโทษปรับ เพราะกฏหมายนี้สร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริม และยกระดับธุรกิจดิจิทัลให้เท่าสากลได้อย่างแท้จริง!

>>> เข้าดูlive ฉบับเต็มได้ที่ :  https://fb.watch/dbce1GQXMK/ 

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล