กฎหมาย PDPA กำหนดแนะทุกองค์กรเพิ่ม DPO เริ่มบังคับใช้กลาง ธ.ค. นี้

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

กฎหมาย PDPA กำหนดแนะทุกองค์กรเพิ่ม DPO เริ่มบังคับใช้กลาง ธ.ค. นี้

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

Clipping News :
หัวข้อข่าว “กฎหมาย PDPA กำหนดแนะทุกองค์กรเพิ่ม DPO เริ่มบังคับใช้กลาง ธ.ค. นี้ ”
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น
ฉบับวันที่ 27 ตุลาคม 2566
หน้า 10

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นที่ช่วยเผยแพร่ข่าวให้ด้วยดีเสมอมา

#PDPAThailand #DBCGroup
#PDPA #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#DPO #เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#ผู้ช่วยองค์กร #ประกาศ #บริการ #ข่าวประชาสัมพันธ์
#DPOinAction #DPOOnline

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลักการประมวลผล “ประวัติอาชญากรรม” ถูกหลัก ปลอดภัย ไม่ละเมิด PDPA