คือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี

 • ศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มานานเกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมายหนึ่งในผู้ให้บริการ PDPA รายแรก ๆ ในประเทศไทย
 • บริการหลากหลายและครบวงจร สามารถเลือกสรรและปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร
 • ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน DDTI ชำนาญเรื่องกฎหมาย PDPA และมีองค์ความรู้ลงลึกเฉพาะด้าน เช่น HR, Sales and Marketing, Operation, IT Management, Procurement, etc.

แพ็กเกจ 500 บัญชีผู้ใช้งาน

 • เรียนได้ 1 ปี
 • เปลี่ยนรหัสเข้าเรียนได้ 1 ครั้ง 
 • ผู้เข้าเรียนได้รับ วุฒิบัตรทุกท่าน เมื่อสอบผ่านตามเณฑ์ 
 • ราคา 20,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
 • กรณีซื้อเพิ่ม 40 บาท/บัญชีผู้ใช้งาน

แพ็กเกจ 1,000 บัญชีผู้ใช้งาน

 • เรียนได้ 1 ปี
 • เปลี่ยนรหัสเข้าเรียนได้ 1 ครั้ง 
 • ผู้เข้าเรียนได้รับ วุฒิบัตรทุกท่าน เมื่อสอบผ่านตามเณฑ์ 
 • ราคา 30,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
 • กรณีซื้อเพิ่ม 30 บาท/บัญชีผู้ใช้งาน

แพ็กเกจ 3,000 บัญชีผู้ใช้งาน

 • เรียนได้ 1 ปี
 • เปลี่ยนรหัสเข้าเรียนได้ 2 ครั้ง 
 • ผู้เข้าเรียนได้รับ วุฒิบัตรทุกท่าน เมื่อสอบผ่านตามเณฑ์ 
 • ราคา 60,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
 • กรณีซื้อเพิ่ม 40 บาท/บัญชีผู้ใช้งาน

แพ็กเกจ 6,000 บัญชีผู้ใช้งาน

 • เรียนได้ 1 ปี
 • เปลี่ยนรหัสเข้าเรียนได้ 3 ครั้ง 
 • ผู้เข้าเรียนได้รับ วุฒิบัตรทุกท่าน เมื่อสอบผ่านตามเณฑ์ 
 • ราคา 90,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
 • กรณีซื้อเพิ่ม 15 บาท/บัญชีผู้ใช้งาน
ติดต่อ:
Line ID : @pdpathailand หรือคลิ๊ก https://lin.ee/CA15Bme
เบอร์ติดต่อ : 02-029-0707 ต่อ 3
Email : [email protected]