แบบทดสอบ (Post Test)
งานสัมมนา “Check ความถูกต้อง ปฏิบัติตาม PDPA อย่างมั่นใจ”

ขอขอบคุณที่ร่วมทำแบบทดสอบ (Post Test) งานสัมมนา “Check ความถูกต้อง ปฏิบัติตาม PDPA อย่างมั่นใจ”

เมื่อองค์กรทำ PDPA แต่แน่ใจหรือยัง ? ว่าดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องครบถ้วนกับตัวกฎหมาย PDPA ในทุกมิติ
ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.00 น. ผ่าน Zoom Webinar