ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ฟรี ! CYBER RESILIENCE FORUM 2023 EP.4 หัวข้อ “Cross Border Rules”

ยุคที่ข้อมูลมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจที่มีการขยายฐานข้อมูลทั่วโลก ซึ่งใน

ระดับองค์กรควรรู้เท่าทันและรับมือกับการถ่ายโอนข้อมูลในโลกของธุรกิจไร้พรมแดนอย่างถูกต้อง!

    ร่วมรับฟังถาม-ตอบกับเวทีเสวนาให้ความรู้ฟรี ! ผ่าน Zoom Webinar CYBER RESILIENCE FORUM 2023 EP.4  หัวข้อ “Cross Border Rules”
เรื่องการ ส่งข้อมูลข้ามพรมแดน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบและแนวปฏิบัติขององค์กรเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน รวมถึงประเด็นสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมรับฟังกรณีตัวอย่างจากผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการ

13.00 น.

ลงทะเบียน / กล่าวต้อนรับ

เข้าระบบ Zoom Webinar

13.00 น.

13.30 น.

ประธานพิธีกล่าวเปิดการเสวนา
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)
นายกสมาคม
สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)
13.30 น.

13.40 น.

วิทยากรคนสำคัญกล่าวเปิดการเสวนา โดย อาจารย์เธียรชัย ณ นคร

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC)

13.40 น.

13.50 น.

วิทยากรเสวนาหัวข้อ
“Cross Border Rules”

โดย

1. อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาและสอบทาน 

บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)

2. ดร.สิทธินัย จันทรานนท์

ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

3. ดร.ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ 

ประธานผู้ก่อตั้ง know-edge.org

4. คุณนนทวัตต์ สาระมาน 

กรรมการ

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT)

13.50 น.

15.30 น.

Q & A

ถาม-ตอบข้อซักถาม และร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

15.30 น.

พบกัน

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ผ่านช่องทาง Zoom Webinar ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาตั้งแต่วันนี้ – วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566
  • ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาจะได้รับ E-Mail แจ้งยืนยันการเข้าร่วมพร้อมแจ้ง Link จาก Zoom Webinar เพื่อเข้าร่วมการเสวนาก่อนวันเสวนา

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

คุณศิริศักดิ์ อร่ามอาภากุล (คุง)