แชร์

หลักสูตร PDPA for Customer Relationship Management system (CRM) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับระบบบริหารและจัดการลูกค้าสัมพันธ์

7 เมษายน 2023 – 7 เมษายน 2023
09:00 – 17:00
โรงแรม Ambassador Hotel bangkok

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
หมดเวลาลงทะเบียน
ปิดลงทะเบียน วันที่ 02/04/2023 เวลา 00:00 น.

ข้อมูลอีเว้นท์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตร PDPA for Customer Relationship Management system (CRM) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับระบบบริหารและจัดการลูกค้าสัมพันธ์

หัวข้อการบรรยาย 

 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
  2. ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
  3. PDPA ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ได้รับสิทธิอะไรบ้าง 
  4. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะสามารถรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้เมื่อใด 
  5. บทลงโทษ ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA (โทษทางแพ่ง, โทษทางอาญา, โทษทางปกครอง) 
  6. ผู้เกี่ยวข้องในขบวนการ บริหารและจัดการลูกค้าสัมพันธ์(แยกอธิบายหน้าที่และการเกี่ยวข้องทีละส่วน) 8. การนำ PDPA มาใช้ในกระบวนการจัดการบริหารและจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
  7. กรณีศึกษา PDPA สำหรับระบบบริหารและจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  
  8. สรุปความสำคัญของ PDPA กับงาน CRM
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียน

หมดเวลาลงทะเบียน

รายละเอียดสถานที่

Events ใกล้เคียง

public training

4 เมษายน 2023 – 4 เมษายน 2023
โรงแรม Ambassador Hotel bangkok