หลักสูตร PDPA for Data Governance พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ

ปิดรับสมัครแล้ว

เราคือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี

 • ศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มานานเกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมายหนึ่งในผู้ให้บริการ PDPA รายแรก ๆ ในประเทศไทย
 • บริการหลากหลายและครบวงจร สามารถเลือกสรรและปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน DDTI ชำนาญเรื่องกฎหมาย PDPA และมีองค์ความรู้ลงลึกเฉพาะด้าน เช่น HR, Sales and Marketing, Operation, IT Management, Procurement, Data Governance, etc.

 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานด้าน PDPA ในองค์กร
 2. หน่วยงานเอกชน ที่ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
 3. .ผู้ที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจด้าน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ (Data Governance)

สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Ambassador Hotel bangkok คลิกเพื่อดูแผนที่
หัวข้อการบรรยาย
 1. พื้นฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 2. ความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. นิยามและความหมายของการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลข้อมูล
 4. การพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฎิบัติโดย สพร. (DGA)
 5. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้เกิดอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ : 
 1. รูปแบบการบรรยายเป็นการสอนสด 6  ชั่วโมง
 2. รายละเอียดการสอน รวมถึงเอกสารประกอบการบรรยายจะได้รับหลังจากสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร (คลิกเพื่อดูข้อมูลวิทยากร)

ตำแหน่ง : 

 • ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand 
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
 • เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

 
รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย (คลิกเพื่อดูข้อมูลวิทยากร)

ตำแหน่ง : 

 • ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรจาก PDPA Thailand
 1. สมัครภายในวันที่ 25 ก.พ.66 นี้ รับข้อเสนอ พิเศษ 3  รายการ

         1.1 ส่วนลด 2,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
         ยอดที่ต้องชำระ 5,350 บาท (ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

         2.2 ฟรี PDPA E-Learning หลักสูตร Fundamental of Personal Data                                                                                   Protection (มูลค่า 3,000 บาท) 

         3.3 ฟรี Guideline แนวปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 และ                    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

      2. พิเศษ ! ลูกเก่าที่เคยเปิดบิลกับบริษัทฯ รับส่วนลดเพิ่ม 10 %

      3. สมัครในนามนิติบุคคล สามารถลดหน่อยภาษีได้ 200%

      4. วุฒิบัตรรับรองรายหลักสูตร (*เมื่อเข้าร่วมอบรมครบตามเงื่อนไข)

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับใบเสนอราคา Line OA : PDPA Thailand
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน และกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนบหลักฐานการชำระงิน เพื่อออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ลิงก์ https://pdpathailand.info/DataGov 
 3. สถาบันฯ ยืนยันการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรม
 4. เพื่อติดตามข้อมูข่าวสารผู้เข้าร่วมอบรม เพิ่มเพื่อน Line OA : PDPA Thailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Messenger

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ช่องทางหลัก Line : @pdpathailand
FB Messenger : PDPA Thailand
Email : [email protected]
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 02-029-0707 #1
หรือ 063-270-0553