แจกคู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยกระทรวง MDES และ PDPC

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

แจกคู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยกระทรวง MDES และ PDPC

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

ถึงแม้จะมีประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจ SMEs แล้ว ล่าสุดได้มีประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยคู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs  ฉบับเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ชาว SMEs ทุกท่านเข้าใจในเรื่องของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และข้อปฏิบัติที่ควรทำเมื่อกฎหมาย PDPA ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

 

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

บทความที่เกี่ยวข้อง