PDPA In-House Training ให้กับ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

PDPA In-House Training ให้กับ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

     🎊 เติมความรู้ PDPA กับ ผู้นำจำหน่ายสินค้าไอที
เก็บตก ‘วันสุข’ กับภาพบรรยากาศ PDPA In-House Training ให้กับ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
        ผู้นำด้านธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอทีครบวงจร รูปแบบ Onsite ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 66
💖สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ขอบพระคุณค่ะ 🥰