มอบโล่ตราสัญลักษณ์ Certified PDPA by PDPA Thailand

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

มอบโล่ตราสัญลักษณ์ Certified PDPA by PDPA Thailand

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

🏆มอบ PDPA Certified ตอกย้ำความเชื่อมั่นการรับรองและคุณภาพการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA 

 

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการส่งเสริมมอบโล่ตราสัญลักษณ์ PDPA : Personal Data Protection Act Certified ในการให้คำปรึกษาและบริการด้าน PDPA Consultant และ PDPA In-House Training จาก PDPA Thailand แก่ คุณธนพล ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย คุณอนรรฆนาฎ ก้องพานิชกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (YDM thailand) ผู้ประกอบการกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นครบวงจร ระดับแนวหน้าของไทย 

 

เพื่อรับรองว่า บริษัท วายดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือตามกฎหมาย PDPA เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

#PDPAThailand #DBCGroup
#YDM #YDMThailand

#PDPA #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#Consult #Consultant #InHouseTraining

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA