อบรมการจัดทำ “DIM” ให้ YDM THAILAND

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

อบรมการจัดทำ “DIM” ให้ YDM THAILAND

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

🎊อบรมการจัดทำ “DIM” ให้ YDM THAILAND

🎉 “รวมภาพความประทับใจ” บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC GROUP) , บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) เป็นที่ปรึกษาดูแลดำเนินการทำ PDPA โดยได้จัดอบรมเรื่องการทำใบบันทึกกิจกรรม (DIM) ให้กับคณะทำงาน บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด (YDM THAILAND)
.
✨ สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสการอบรมเปิดโครงการงาน Consult PDPA โดยจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2566 ที่ผ่านมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA