เปิดหลักสูตร DPO in Action รุ่นที่ 1 (วันที่ 2)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

เปิดหลักสูตร DPO in Action รุ่นที่ 1 (วันที่ 2)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

เรียน “DPO in Action” ต่อเนื่องวันที่ 2

PDPA Thailand จัดเต็ม อัดแน่น อบรมหลักสูตร “DPO in Action : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ” รุ่นแรก ให้รู้ลึก รู้จริง

     บรรยายโดย อ.สุกฤษ โกยอัครเดช วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเนื้อหาของ DPO (Data Protection Officer) หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, การจัดการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) อย่างเป็นกันเอง ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

สนใจสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม : 

📞 Tel : 02-029-0707 กด 1-3 

📱 Mobile : 081-632-5918 

📌 Line ID : @pdpathailand

 

#PDPAThailand #DBCGroup

#PDPA #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#DPO #เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#ผู้ช่วยองค์ก#อบรม #หลักสูตร #DPOinAction