เปิดหลักสูตร DPO in Action รุ่นที่ 1 (วันที่สุดท้าย)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

เปิดหลักสูตร DPO in Action รุ่นที่ 1 (วันที่สุดท้าย)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

เรียน “DPO in Action” ต่อเนื่องวันสุดท้าย

PDPA Thailand อบรมหลักสูตร “DPO in Action : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ” รุ่นแรก ครบทุกองค์ความรู้ พร้อมเป็น DPO มืออาชีพ

   บรรยายโดย อ.ไผท โฆษจันทร, รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย และ อ.สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเนื้อหาของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล, กรณีศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (DSRM) การบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล Data Breach Management 

    ซึ่งหลักสูตรในวันสุดท้ายนี้ วิทยากรทั้ง 3 ท่าน เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม : 

📞 Tel : 02-029-0707 กด 1-3 

📱 Mobile : 081-632-5918 

📌 Line ID : @pdpathailand

#PDPAThailand #DBCGroup

#PDPA #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#DPO #เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#ผู้ช่วยองค์ก#อบรม #หลักสูตร #DPOinAction