ฟรี! เสวนา เรื่อง “การทำงานร่วมกันของ DPO กับ PDPMS: ยกระดับ ความเป็นเลิศด้าน Privacy & Data Protection”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ฟรี! เสวนา เรื่อง “การทำงานร่วมกันของ DPO กับ PDPMS: ยกระดับ ความเป็นเลิศด้าน Privacy & Data Protection”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ฟรี! เสวนา เรื่อง “การทำงานร่วมกันของ DPO กับ PDPMS: ยกระดับ ความเป็นเลิศด้าน Privacy & Data Protection”
.
เสวนาแบบเรียนรู้รวบยอด PDPA กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำเรื่อง PDPA ของประเทศไทย ตอบทุกข้อสงสัย ก้าวทันทุกเหตุการณ์และข้อกฎหมาย ลงมือปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง เปลี่ยนความเสี่ยงของผลกระทบทางกฎหมายและชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการทำงานเชิงรุกร่วมกันของ DPO (Data Protection Officer) กับระบบการจัดการด้านการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว (PDPMS)
.
พบกัน
📆 วันที่ 21 กันยายน 2566
⏰ เวลา 13.00 น. – 16.15 น.
📌 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม 1-2 ชั้น 6
📎 จำนวนจำกัด ไม่เกิน 3 ท่าน / บริษัท
.
สนใจสอบถามเพิ่มเติม
📞 คุณวราภรณ์ จตุพัฒนาพงศ์ เบอร์ 02-6171727 ต่อ 395
📞 คุณนัคมน ภู่ทอง เบอร์ 02-6171727 ต่อ 308
📞 คุณจรัสศรี บุญจันทร์ เบอร์ 02-6171727 ต่อ 303
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2566 เท่านั้น
ลงทะเบียน https://app.masci.or.th/train?t=1870

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล