PDPA Thailand จัดอบรมในหัวข้อ “การทำความเข้าใจ แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสำนักงานบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

PDPA Thailand จัดอบรมในหัวข้อ “การทำความเข้าใจ แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสำนักงานบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

       บริษัท พีดีพีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรมในหัวข้อ “การทำความเข้าใจ แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสำนักงานบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 6AB ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท (อโศก)

#pdpa #pdpathailand

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA