หมดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 • กฎหมาย PDPA บังคับใช้มาแล้ว 1 ปี คุณเข้าใจกฎหมายได้ถูกต้องและครบถ้วน จริงหรือไม่? หากคุณยังไม่มั่นใจ หรือต้องการรู้ว่าสิ่งที่เข้าใจถูกต้องหรือไม่ หรือมีเรื่องใดที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อน หลักสูตร Fundamental of Personal Data Protection (PDPA) จากบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และ PDPA Thailand จะช่วยให้คุณ

  • ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน
  • สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ครบถ้วน ไร้ความเสี่ยง
  • สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจได้

  เรียนรู้ PDPA พื้นฐานกับตัวจริง โดยวิทยากรและองค์กรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ไม่จำกัดเวลา รับวุฒิบัตรเมื่อวัดผลผ่านเกณฑ์ กับ PDPA Thailand

  สิทธิพิเศษเนื่องในโอกาส  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ครบ 1 ปี  

  จากราคาปกติ 3,000 บาท เหลือเพียง 999 บาทเท่านั้น (ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เรียนผ่านระบบ E-Learning ได้ตลอดชีพ)  เฉพาะ 1,000 คนแรก ที่สมัครและชำระเงินภายใน 30 มิถุนายน 66 เท่านั้น

หมดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

  1. ที่มาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
  2. การบังคับใช้กฎหมาย
  3. นิยามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  4. ข้อมูลส่วนบุคคล: นิยาม ประเภท
  5. หลักการกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  6. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  7. หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
  8. สิทธิเจ้าของข้อมูล
  9. ความรับผิดชอบ โทษ
  10. สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมตัว

  ระยะเวลาหลักสูตร: 4 ชั่วโมงโดยประมาณ

  ระยะเวลาเรียน: ตลอดชีพ
 • วุฒิบัตรรับรองหลักสูตรจาก บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และ PDPA Thailand

อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช(คลิกเพื่อดูข้อมูล)

Chief PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

เลขาธิการสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

 

อำนวยการหลักสูตรโดย:

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร(คลิกเพื่อดูข้อมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

 1. ผู้ที่ต้องการมีความรู้ด้าน PDPA
 2. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน PDPA ในองค์กร
 3. ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
 4. ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) หรือ ฝ่ายกำกับดูแลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department)
 5. ฝ่ายบุคคล (HR Department)
 6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department)
 7. ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 8. ฝ่ายที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
 9. นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งต้องนำความรู้ไปปฏิบัติงานหรือเป็นผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2562 หลังจากจบการศึกษา
 10. บุคคลทั่วไปในราชอาณาจักรไทย
 1. การเข้าสู่ระบบ
  – หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ Username และ Password จาก PDPA Thailand
  ผ่านทางอีเมลที่ท่านกรอกข่อมูล ภายในระยะเวลา 2 วันทำการ
  – หลังจากได้รับอีเมล ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มเรียนได้ทันที

 2. การสอบ
  – ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ ในรูปแบบของการสุ่มคำถาม
  – สอบได้ 2 ครั้ง
  – ไม่มีการสอบก่อนเรียน
  – ลูกค้าต้องสอบภายใน 30 วัน หลังจากเริ่มเรียน
  – หากสอบไม่ผ่าน 2 ครั้งต้องสมัคร User ใหม่
  – เกณฑ์การผ่านการอบกรม คือ 75%
  – ระยะเวลาทำข้อสอบ 50 นาที
  – เมื่อสอบผ่าน ระบบจะให้เช็คชื่อ-นามสกุล ผู้เรียนต้องเช็ค ชื่อ – นามสกุล ให้ครบถ้วน
  (ชื่อ-นามสกุล เป็นอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่)
  เนื่องจากระบบจะออก Certificate ตาม ชื่อ-นามสกุล ที่ได้กรอกเข้ามา

 3. การรับวุฒิบัตร
  – ระบบจะออกวุฒิบัตรภายใต้ชื่อของผู้เรียน ที่สอบผ่านเกณฑ์ 75% เท่านั้น

หมดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

ติดต่อ:

Line ID : @pdpathailand หรือคลิ๊ก https://lin.ee/CA15Bme

Email : [email protected]