บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) ให้แก่ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : adirek.kh

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) ให้แก่ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : adirek.kh

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) ให้แก่ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนัก และรู้เท่าทันวิธีการรับมือ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ณ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) อาคารสินสาทร ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 9.30 – 17.00 น.

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA