พิธีลงนามข้อตกลง (MoU) ระหว่าง บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวงการการศึกษาและภาคเอกชน

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Pichitchai Sangnak

พิธีลงนามข้อตกลง (MoU) ระหว่าง บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวงการการศึกษาและภาคเอกชน

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Pichitchai Sangnak

พิธีลงนามข้อตกลง (MoU) ระหว่าง บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวงการการศึกษาและภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรึกษาและสอบทาน ผู้แทนจาก PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานของ DBC Group ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง (MoU) เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการสนับสนุนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมมอบหลักสูตรอบรมผ่านระบบออนไลน์ Fundamental of Personal Data Protection Act (English Version) จำนวน 1,500 บัญชีผู้เรียน แก่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมมูลค่ากว่า 4,500,000 บาท
เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นกำลังหลักในการช่วยพัฒนากำลังคนของประเทศ รวมไปถึงนักศึกษาที่กำลังก้าวไปสู่การเป็นกำลังหลักในการช่วยพัฒนาตลาดแรงงานในวันหน้า
และเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้องค์กรหรือบริษัท ดำเนินงานได้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA ซึ่งตอบโจทย์ด้านมาตรฐาน และยกระดับความน่าเชื่อถือในระดับสากลได้อีกด้วย