PDPA Thailand เตือนภัย LINE OA ปลอม อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ ขอข้อมูลลูกค้า

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Pichitchai Sangnak

PDPA Thailand เตือนภัย LINE OA ปลอม อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ ขอข้อมูลลูกค้า

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Pichitchai Sangnak

PDPA Thailand เตือนภัย LINE OA ปลอม อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ ขอข้อมูลลูกค้า

PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด ขอให้ประชาชน ผู้ติดต่อ และลูกค้าโปรดระมัดระวัง ด้วยมีผู้ไม่หวังดีปลอมแปลง LINE Official Account (LINE OA): @PDPAThailand ของบริษัท โดยมีการใช้ชื่อ ภาพโปรไฟล์ ภาพปก และโลโก้ประกอบคล้ายกับบัญชีทางการของ PDPA Thailand อีกทั้งอ้างเป็นหน่วยงานรัฐ และขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อ ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชน ผู้ติดต่อ และลูกค้าเสียหายได้
PDPA Thailand คือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม และทดสอบ เพื่อสนับสนุนองค์กรในประเทศบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) โดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินงานมากกว่า 5 ปี นำทีมโดยดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DBC Group ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วรวมกว่า 1,000 องค์กร
“เราเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มุ่งพัฒนาบริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ และใช้ชื่อบัญชีทางออนไลน์ว่า PDPC Thailand ในปี พ.ศ.2565
การที่ PDPA Thailand มีบทบาทและปรากฎบนพื้นที่สื่ออย่างแพร่หลาย อีกทั้งมีชื่อคล้ายคลึงกับองค์กรภาครัฐที่ดูแลกำกับกฎหมาย จึงมีมิจฉาชีพปลอมแปลง LINE OA: @PDPATHAILAND หนึ่งในช่องทางสื่อที่ใช้ติดต่อกับลูกค้าของเรา เมื่อได้รับแจ้งข่าวการปลอมแปลงดังกล่าวจากประชาชน ผมและทีมงานได้เร่งดำเนินการแจ้งความกับตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งดำเนินการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ถูกผลกระทบจากการปลอมแปลงดังกล่าว” ดร.อุดมธิปก กล่าว
ดร.อุดมธิปก ยังเสริมอีกว่า “PDPA Thailand เป็นหน่วยงานเอกชน ที่ให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรต่าง ๆ ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับแจ้งปัญหาหรือรับร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากประชาชนทั่วไป หากประชาชนติดต่อกับช่องทางสื่อออนไลน์ใด แล้วระหว่างการพูดคุยมีการแอบอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน โปรดระมัดระวัง และให้ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) โดยตรงได้ที่ E-mail: [email protected], Facebook Page: PDPC Thailand, หรือโทร 02-142-1033, 02-141-6993
จุดสังเกตบัญชีทางการของ PDPA Thailand ได้แก่ LINE ID จะใช้ชื่อ @PDPATHAILAND มีสัญลักษณ์โล่สีเทาเข้มซึ่งปรากฏหน้าชื่อ LINE OA ของบัญชีร้านค้าที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น ส่วนบัญชีปลอมจะใช้รหัสอักษรและตัวเลขที่ต่างออกไปจากนี้ จึงขอให้ลูกค้าและผู้ติดต่อกรุณาอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างจากช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางทางการของ PDPA Thailand
ช่องทางที่เป็นทางการของ PDPA Thailand  ได้แก่ เว็บไซต์ www.pdpathailand.com,
Facebook Messenger:
PDPA Thailand,
LINE OA:
@PDPATHAILAND,
E-mail:
[email protected],
หรือโทร
02-029-0707

ภาพที่ 1: การสนทนาระหว่างลูกค้าและ PDPA Thailand เพื่อแจ้งข่าว LINE OA ปลอม

ภาพที่ 2: การสนทนาระหว่างลูกค้ากับ LINE OA ปลอม

ภาพที่ 3: หลักฐานแจ้งความการถูกปลอมแปลง LINE OA

ภาพที่ 4: จุดสังเกตเปรียบเทียบระหว่าง LINE OA PDPA Thailand และบัญชีปลอม

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง