เวทีเสวนา เรื่อง “Digital Gen วัยรุ่น คิดมันส์ รู้ทันสื่อ” โดยกระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Pichitchai Sangnak

เวทีเสวนา เรื่อง “Digital Gen วัยรุ่น คิดมันส์ รู้ทันสื่อ” โดยกระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Pichitchai Sangnak

เวทีเสวนา "Digital Gen วัยรุ่น คิดมันส์ รู้ทันสื่อ" กิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร โดยกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์วิวัฒน์ กอสัมพันธ์ ที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand ได้รับเชิญให้ความรู้แก่เยาวชนในภาคการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

เพื่อให้เยาวชนภาคการศึกษา ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน รวมถึงคำนิยาม แนวทางการปฏิบัติ และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในโลกแห่ง Digital ที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกนำมาประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ดังนั้น การฉลาดรู้ในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้อีกด้วย

 

สามารถฟังเสวนาจากกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่นี่ >> https://www.facebook.com/ThaiMCulture/videos/1136703010903383/