มอบ PDPA Thailand Certificate ตอกย้ำการเอาใจใส่และปฏิบัติตาม PDPA ของ Profreight International สร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแท้จริง

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Pichitchai Sangnak

มอบ PDPA Thailand Certificate ตอกย้ำการเอาใจใส่และปฏิบัติตาม PDPA ของ Profreight International สร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแท้จริง

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Pichitchai Sangnak

มอบ PDPA Thailand Certificate ตอกย้ำการเอาใจใส่และปฏิบัติตาม PDPA ของ Profreight International สร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแท้จริง

Profreight International มุ่งมั่นที่จะยกระดับองค์กร เพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เลือกใช้บริการ PDPA Consultant จาก PDPA Thailand ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรึกษาและสอบทาน ร่วมด้วย อาจารย์วิวัฒน์ กอสัมพันธ์ ที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand ได้มอบโล่ตราสัญลักษณ์ PDPA : Personal Data Protection Act Certified ในการให้คำปรึกษาและบริการด้าน PDPA Consultant ให้แก่ คุณสุวิทย์ รัตนจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการในด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงวรให้แก่ลูกค้าหลายขนาดธุรกิจ ในหลายอุตสาหกรรมฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศ
พร้อมทั้งจัดการอบรมแนวปฏิบัติสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้บริหารและคณะทำงาน ส่งเสริมการทำงานคณะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้สอดคล้องกับ PDPA

บทความที่เกี่ยวข้อง