อบรมการจัดทำบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) บริษัท ป่าตองรีสอร์ทโฮเต็ล จำกัด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

อบรมการจัดทำบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) บริษัท ป่าตองรีสอร์ทโฮเต็ล จำกัด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช Chief PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด รับมอบหมายโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA THAILAND เข้าพบผู้บริหารและคณะทำงาน บริษัท ป่าตองรีสอร์ทโฮเต็ล จำกัด เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 พร้อมอบรมการจัดทำบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) และขอขอบคุณในฐานะผู้ใช้บริการที่ปรึกษาด้าน PDPA ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 มกราคม 2566

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง