มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 และบอร์ดเกมส์ PDPA THAILAND บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 และบอร์ดเกมส์ PDPA THAILAND บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

คุณทรงพล หนูบ้านเกาะ และคุณลาภิสรา แสงซื่อ ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด ได้รับมอบหมายจาก 
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA THAILAND
เข้าพบผู้บริหาร บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ Partner เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2566
และบอร์ดเกมส์ PDPA THAILAND พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนแผนการดำเนินงานทางธุรกิจด้าน PDPA ปี 2566
ณ บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดใน วันที่ 23 มกราคม 2566

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA