จัดการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562ให้แก่ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

จัดการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562ให้แก่ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

     บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) ในฐานะที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรมความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และการจัดทำใบบันทึกกิจกรรม (Data Inventory Mapping: DIM) พร้อม Workshop เพื่อให้คณะทำงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

ภาพบรรยากาศการอบรม บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย)

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง