จัดการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562ให้แก่ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

จัดการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562ให้แก่ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

     บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) ในฐานะที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรมความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และการจัดทำใบบันทึกกิจกรรม (Data Inventory Mapping: DIM) พร้อม Workshop เพื่อให้คณะทำงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

ภาพบรรยากาศการอบรม บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย)

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

บทความที่เกี่ยวข้อง