เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมของหลักสูตร “DPO in Action” รุ่นที่ 1 จาก PDPA Thailand

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมของหลักสูตร “DPO in Action” รุ่นที่ 1 จาก PDPA Thailand

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

🎊 เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมของหลักสูตร “DPO in Action” รุ่นที่ 1 จาก PDPA Thailand เมื่อวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ
หลักสูตร “DPO in Action” มีจุดมุ่งหมายในการสร้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีศักยภาพ ยกระดับความสามารถ เสริมความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสู่การปฏิบัติจริง (From Theoretical to Practical) ให้ครอบคลุมทั้งการให้คำแนะนำ ตรวจสอบ บริหารจัดการ ประสานการปฏิบัติและควบคุมการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “DPO in Action” ติดต่อได้ที่ Line @pdpathailand
#pdpa #pdpathailand #dpo #DataProtectionOfficer #DPOinAction

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA