ภาพความประทับใจ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) ในการเป็นที่ปรึกษาอบรมเรื่อง PDPA สำหรับผู้บริหาร ให้กับคณะผู้บริหาร บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

ภาพความประทับใจ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) ในการเป็นที่ปรึกษาอบรมเรื่อง PDPA สำหรับผู้บริหาร ให้กับคณะผู้บริหาร บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

     🎊 รวมบรรยากาศภาพความประทับใจ
      รวมภาพความประทับใจ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) ในการเป็นที่ปรึกษาอบรมเรื่อง PDPA สำหรับผู้บริหาร ให้กับคณะผู้บริหาร บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เนื่องในการอบรมปิดโครงการงาน Consult ซึ่ง Muze innovation เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา
     ซึ่ง “มิวซ์ อินโนเวชั่น” กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในเร็ว ๆ นี้ ขอแสดงความยินดีไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 🥰