แบบการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

แบบการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

ประเมินด่วน ! แบบการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ DPO จาก สคส.

     ด้วยประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง “การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 41 (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 มีผลบังคับใช้วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นี้

     โดยกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ซึ่งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO (Data Protection Officer) ขององค์กร ในกรณีที่การดำเนินกิจกรรมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ำเสมอ โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก

     ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ยังไม่แน่ใจหรือยังไม่ชัวร์ว่าองค์กรของคุณนั้นเข้าข่ายที่จะต้องจัดให้มี DPO ตามมาตรา 41 (2) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือไม่ สคส. มีตัวช่วยแบบประเมินให้แก่องค์กรของคุณแล้ว 

  1. แบบประเมินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 41 (2)
  2. แบบการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://pdpc.e-office.cloud/d/4d843905

แหล่งที่มา : ข้อมูลต้นฉบับ

#PDPAThailand #DBCGroup

#PDPA #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#DPO #เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#ประกาศ #กฎหมายรอง #แบบประเมิน

Share :