วันที่ 2 PDPA In-house Training : กรมควบคุมโรค วันที่ 2

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

วันที่ 2 PDPA In-house Training : กรมควบคุมโรค วันที่ 2

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

       ต่อเนื่องวันที่ 2 PDPA In-house Training อบรมเชิงปฏิบัติการ “พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ครั้งที่ 2 ให้ กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 

      โดยมี ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร อาจารย์ชไมพร วุฒิมานพ และอาจารย์ณัฐภัทร พัวศุภเจริญ

       เนื้อหาการบรรยายเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและการประเมินความเสี่ยง, ความเสี่ยงและการจัดการการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล, การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีศึกษา Scenario – Based Training เพื่อให้ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงจริง

        อีกทั้ง นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดในการอบรมฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ที่ผ่านมา

 

#PDPAThailand #DBCGroup
#กรมควบคุมโรค #กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

#PDPA #InhouseTraining
#PDPA #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#PDPA #DIM #RoPA #Consult

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA